023400152 tcvp2015@gmail.com

ພາກວິຊາກະສິກຳ

ພາກວິຊາກະສິກຳປະກອບມີ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາປູກພືດ ແລະ ສາຂາລ້ຽງສັດ.​ມີພະນັກງານທັງໝົດ 15 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ຄຳເພັດ ອ່ອນປະເສີດ
 2. ທ່ານ ແກ່ນຄຳ ວົງພະຈັນ
 3. ທ່ານ ຄຳຂໍ ໄຊຍະວົງ
 4. ທ່ານ ສາຍທາລາ ແກ້ວມຸງຄຸນ
 5. ທ່ານ ນາງ ອິນທະລາພອນ ແກ້ວຄຳຕັນ
 6. ທ່ານ ໂພເພັດ ພອນແກ້ວປະເສີດ
 7. ທ່ານ ທອງໄມ ມາລີ
 8. ທ່ານ ວຽງວິໄລ ສະຫວັດດີ
 9. ທ່ານ ນາງ ຕັ້ນ ທອງສະຫວັນ
 10. ທ່ານ ສຸດສະໄໝ ທຳມະໂຄດ
 11. ທ່ານ ສະຫວ່າງ ໄຊຄຳມີ
 12. ທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ ເກິ່ງປັນຍາ
 13. ທ່ານ ພອນສັກ ສຸທຳມະວົງ
 14. ທ່ານ ນາງ ພູແວວ ເດດລາດຊະວົງ
 15. ທ່ານ ນາງ ອຳພອນ ວິໄລຫອມ

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ຄຳເພັດ ອ່ອນປະເສີດ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ແກ່ນຄຳ ວົງພະຈັນ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ຄຳຂໍ ໄຊຍະວົງ

Scroll to Top