023400152 tcvp2015@gmail.com

ພາກວິຊາຄະຫະກຳ

ພາກວິຊາຄະຫະກຳປະກອບມີ ສາຂາຮຽນຄື: ສາຂາຕັດຫຍິບ ແລະ ສາຂາອາຫານ-ບໍລິການ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 

 1. ທ່ານ ນາງ ນິຄອນ ແສນສົມບັດ
 2. ທ່ານ ນາງ ແສງຈັນ ແສງທຸລີ
 3. ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ວົງສີແກ້ວ
 4. ທ່ານ ນາງ ແສງມະນີ ສຸທຳມະວົງ
 5. ທ່ານ ນາງ ຈັນຖະໜອມ ເມືອງປາກ
 6. ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ວົງວິໄລສັກ
 7. ທ່ານ ນາງ ລັດດາວັນ ພໍລະສິມ
 8. ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍ ສີລິຈັກ
 9. ທ່ານ ນາງ ສຸກສາຄອນ ສອນທະວີ
 10. ທ່ານ ນາງ ຄຳປານ ສົມສະນິດ 
 11. ທ່ານ ນາງ ມາຍາ ແກ້ວສຸທີ
 12. ທ່ານ ນາງ ທິບພະຈັນ ອຸໄທທິດ
 13. ທ່ານ ນາງ ລີຕ່າ ເຮືອງນັນທາ
 14. ທ່ານ ນາງ ເພັດໄພລິນ ພິມມະຈັນ

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ນິຄອນ ແສນສົມບັດ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ແສງຈັນ ແສງທຸລີ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ວົງສີແກ້ວ

Scroll to Top