023400152 tcvp2015@gmail.com

ພິທີເຊັນສັນຍາຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ (VEFF)

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ (VEFF) ໃຫ້ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນຮູບແບບ DCT ຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມລິດ ວິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ, ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ວິໄລທອງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ໄມເຄິນ ຊຸນເຊີ ຫົວໜ້າທີມຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເງິນອາຊີວະສຶກສາ (VEFF) , ພ້ອມນັ້ນຍັງມີຕ່າງໜ້າຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທີມງານໂຄງການ VEFF, ຕ່າງໜ້າຈາກສະຖານປະກອບການ ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກວິຊາ ແລະ ຄູ-ອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top