023400152 tcvp2015@gmail.com

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ເປ້ເຕີເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມລາວ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2022 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ເປ້ເຕີເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມລາວ, ເພື່ອວາງແຜນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃນອານາຄົດຮ່ວມກັນ. ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ວິໄລທອງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກວິຊາ ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກບໍລິສັດເປັນຢ່າງດີ.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top