023400152 tcvp2015@gmail.com

ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ ພ້ອມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ອຸປະທູດ,

ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ ພ້ອມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ອຸປະທູດ,

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ16ພຶດສະພາ ປີ2022 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ພາກວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ເມືອງວັງວຽງ)ໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດ ໄດ້ມີພິທີການຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ ພ້ອມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ອຸປະທູດ, ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະພາກວິຊາ ພ້ອມແຂກທີຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຍັງໄດ້ທ່ຽວຊົມທຸກພະແນກຂອງໂຮງແຮມ ພ້ອມຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງທີຮ້ານອາຫານໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top