023400152 tcvp2015@gmail.com

ພາກວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ພາກວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 6 ສາຂາຮຽນຄື: ສາຂາການບໍລິການໂຮງແຮມ, ສາຂາບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ, ສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ, ສາຂາການບໍລິການການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສາຂາການບໍລິການໂຮງແຮມ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 16 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ນິລັນດອນ ດາລາແສງ
 2. ທ່ານ ໂຊ່ດິງ ນິລາວັນ
 3. ທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັດ ນິລາວັນ
 4. ທ່ານ ມິກໂກ່ ສີໂພໄຊ
 5. ທ່ານ ນາງ ດາວປະກາຍ ສຸພາພອນ
 6. ທ່ານ ນາງ ນິດສາຄອນ ສີຫາຈັກ
 7. ທ່ານ ນາງ ພອນທິບ ໄຊຍະກັນຍາ
 8. ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸດາ ພໍລະສິມ
 9. ທ່ານ ຄອນວິໄລ ໄຊສັກສີ
 10. ທ່ານ ນາງ ຕຸ່ນດາ ວິໄລວົງ
 11. ທ່ານ ນາງ ຕຽງຄຳ ແສງມະນີ
 12. ທ່ານ ນາງ ທອງດີ ຫຼວງໄຊ
 13. ທ່ານ ທອງປານ ພານຸວົງ
 14. ທ່ານ ບຸນຮັກ ອິນທຳມະລັດ
 15. ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ທະວີສັກ
 16. ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ຫຼ້າວົງເຖິງ 

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ນິລັນດອນ ດາລາແສງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ໂຊ່ດິງ ນິລາວັນ

Scroll to Top