023400152 tcvp2015@gmail.com

ພິທີເປີດຝືກອົບຮົມ (ອອນລາຍ) ລົດຍົນພະລັງງານໃຫມ່ໃຫ້ກັບ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ

ວັນທີ 6 ທັນວາ 2022 ເປັນກຽດເປັນປະທານພິທີເປີດຝືກອົບຮົມ (ອອນລາຍ) ລົດຍົນພະລັງງານໃຫມ່ໃຫ້ກັບ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໂດຍ ທ່ານ ສຈ ຮັນ ທິເວິນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຫີເປ່ ແລະ ທ່ານ ທອງສາ ອິນທະວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ມີແຂກຈາກສປ ຈີນເຂົ້າຮ່ວມ, ຈາກພະແນກ, ພາກວິຊາອ້ອມຂ້າງ ການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະຖານສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍຮູ້ລະບົບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ ລົດພະລັງງານໃຫມ່ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ລົດພະລັງງານໃຫມ່ໃນຕໍ່ຫນ້າ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະດຳເນີນການເປັນ ເວລາ 4 ວັນ.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top